Функционално зониране на дневната

Без някои основни елементи дневната не би могла да се използва пълноценно и да отговаря на основните й предназначения. Но достатъчно ли e това, за да се създаде в нея онази пълноценна жизнена атмосфера, която осигурява духа и настроението на един дом.

Положителният отговор не би ни задоволил напълно, тъй като дом, в който липсва присъствието на красиви, с висока естетическа стойност произведения на приложните изкуства, ще бъде просто „инвалид“, ще е ограбена хармонията и духовността, излъчващи се от тях.

Същия смисъл и стойност за интериора на дневната ще носят и вещите с възраст – тези антики, които са запазили присъствието на отминали човешки съдби. Техните сложни като майсторска направа форми биха разчупили конфекцията на съвременния интериор. Всичко това носи неповторимото съприкосновение със забравени вече времена.

Остана да споменем и няколко думи за произведенията на изящните изкуства – картините. Човек или изпитва необходимост да ги притежава, или не. Не може да се приема максимата или по-скоро извинението, че стойността им е много висока.

Много по-добре би се чувствал човек в едно малко жилище с 1-2 оригинала, отколкото в един голям дом, изпъстрен с репродукции и снимки.

Има ли „правила“, свързани с мястото на картините?

„Правила“, които не са без значение, за да не останат те незабелязани или окачени просто така – за украса… Първото е, че трябва да пощадим картината от натрапчивия фон, създаден от яркия цветен тапет, с фрапантни орнаменти. Впрочем такъв фон е неподходящ за която и да е вещ или мебел в интериора.

Трябва да се съобразяваме и със светлинния поток, изкуствен или естествен, който пада върху повърхността на платното или стъклото на графиката или акварела. Тя трябва да бъде така добре осветена, че да не изчезва и най-деликатният цветен нюанс, и най-дискретно поставеният полутон.

Не трябва да се пренебрегва и подходящата височина, на която да окачваме картините. Те зрително трябва да се възприемат спокойно, да се общува с тях без напрежение.

Цветята трябва да са наш неизменен съжител в пространството, грубо отделено от живата природа с панелни или тухлени стени. Разбира се, за да носят определен естетически ефект, те трябва да са аранжирани по определен начин и да откликват най-непринудено на цялата останала обстановка.

Трябва внимателно да се подбират и съдовете, в които ще се подреждат. Да не забравяме, че цветята трябва да бъдат там, където ще се възприемат най-непосредствено. Цветята с високи стройни стъбла биха могли да се поставят в съдове на земята.

По-малките букети ще подхождат за сервизните масички в съчетание със стройните восъчни стъбла на свещите и изобщо на места, близки до височината на погледа или малко под него.

Автор: Mebel.bg / Използвано изображение: Pixabay.com