Мениджъри и собственици

инж. Иван Радевски

Радослава Радевска

Търговски отдел: +359 670 61702 / +359 670 61703; Имейл: office@mebel.bg

Международен пазар:

Мария Чакърска
Мария Чакърска

chakarska@mebel.bg
+359889 75 39 99

Мария Ангелова
Мария Ангелова

angelova@mebel.bg
+359879 06 44 45

Весела Иванова
Весела Иванова

ivanova@mebel.bg
+ 359 877 50 77 22

Виктория Найденова
Виктория Найденова

v.naydenova@mebel.bg
+ 359 884 44 40 60

Борис Георгиев
Борис Георгиев

boris@mebel.bg
+ 359 886 05 22 71

Вътрешен пазар

Ивайло
ИвайлоГайдарски

gaydarski@mebel.bg
+ 359 877 40 88 11

Сектор дървен материал

Христо Колев
Христо КолевАнна Тодорова

Анна Тодорова
+359 887 89 65 90
Христо Колев
+359 877 40 99 11

Техническа поддръжка

Румен Илиев
Румен Илиев

Финансов отдел

Станислав ВасилевГлавен счетоводител
+359877406633
account@mebel.bg
Галина ПенковаСчетоводител-касиер
+35967061704 / +35967061705
Диана МариноваОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
+35967061700 / +359879064456