Тръжна процедура
В изпълнение на Договор № BG-RRP-3.004-0100-C01 „Технологична модернизация в предприятието“ във фирма ЕТ ЕЛИМЕКС – ИВАН РАДЕВСКИ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ЕТ ЕЛИМЕКС – ИВАН РАДЕВСКИ обявява настоящата процедура с предмет:
,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните машини с обособени позиции::
Обособена позиция 1: Обработващ център с ЦПУ – 1 бр.
Обособена позиция 2: Робот за лакиране с ЦПУ – 1 бр.
Обособена позиция 3: Бусола с ЦПУ – 1 бр.
Обособена позиция 4: Генератор за ТВЧ с ЦПУ – 4 бр.“
Дата на публикуване: 10.07.2023г.
Срок за подаване на оферти: 17.07.2023г.