Търговски отдел:

Вътрешен пазар

  • Ивайло Гайдарски:  +359877408811

Външен пазар и логистика

  • Мария Чакърска: +359889753999
  • Весела Топалска:  +359877507722
  • Милко Бараков:    +359884106655

Администрация

Accountant:

  • Станислав Василев +359877406633

Human resources:

  • Диана Маринова +35967061700

.