davis fabrics

*В показаните изображения е възможно да има разминаване на реалните цветове поради различна визуализация на образите на различни устройства (яркост, контраст и други)

Frame colours

* In the displayed photos it is possible to see other colors due to different visualization when visiting different devices (brightness, contrast, etc.)

Bio Oil

Dark walnut

Bio oil

Natural oil

Gray oil

Black smoky

RAL

Varnish

Wenge

Antique walnut

Ivory

Mahogany

Dark oak

American walnut

Walnut

Honey Oak

Antique walnut

Italian walnut

Antique gray

Transparent white – oak 

Cherry

Natural

Transparent white – beech

Walnut 5

Natural oak

Dark beech