УПРАВИТЕЛ:

инж.Иван Радевски

ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ:

Диана Маринова +35967061700; +359879064456; marinova@mebel.bg

ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО:

Главен счетоводител Станислав Василев +359877406633; account@mebel.bg

Счетоводител-касиер Галина Пенкова +35967061704; +35967061705

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ:

МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР:

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР:

Ивайло Гайдарски : + 359 877 40 88 11; gaydarski@mebel.bg