УПРАВИТЕЛ:

инж. Иван Радевски

ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ:

 • Диана Маринова:

ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО:

 • Главен счетоводител:

  • Станислав Василев:
 • Счетоводител-касиер:

  • Галина Пенкова:
   • Телефон: +35967061704 / +35967061705

ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ:

МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР:

 • Мария Чакърска:

 • Мария Ангелова:

 • Виктория Найденова:

 • Весела Топалска:

 • Борис Георгиев:

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР:

 • Ивайло Гайдарски: