Търговски отдел:

Вътрешен пазар

Външен пазар и логистика

  • Мария Чакърска: +359 88 975 3999
  • Весела Топалска:  +359 87 750 7722
  • Милко Бараков:    +359 88 410 6655
  • Виктория Найденова: +359 884 44 4060
  • Мария Ангелова: +359 87 906 4445
  • Office@mebel.bg

Администрация

Гл.счетоводител:

  • Станислав Василев +359877406633

Човешки ресурси:

  • Диана Маринова +35967061700

.